Ontmoetingsdag Netwerk NDE

Op zaterdag 26 november 2022 hield het Nederlandse Netwerk NDE een ontmoetingsdag in Huize Het Oosten te Bilthoven. De Maieutics…

Schuld

Coaching binnen de maieutics-school is op de twee door die school gevolgde, filosofische grondervaringen gebaseerd: de twijfelervaring en de totaliteitservaring. Dit betekent dat…

Rouwverwerking

Coaching binnen de maieutics-school is op de twee door die school gevolgde, filosofische grondervaringen gebaseerd: de twijfelervaring en de totaliteitservaring.…

Esthetiek/Muziekfilosofie

In aansluiting bij het specifiek onderzoek (casestudies) inzake de kunst kunnen de resultaten daarvan wellicht worden verwerkt in een nieuw…

Taalfilosofie

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een totaliteitservaring vaak getuigen van een vorm van telepathische communicatie of gevoelscommunicatie die…

Rechtsfilosofie

In de rechtsfilosofie gaat het om vragen naar de aard van het recht en naar onze verhouding tot het recht.…

Politieke filosofie

De westerse politiek gaat uit van een democratisch bestel, waarbij het volk (demos) heerst (kratein). Men kan zich echter kritisch…

Sociale filosofie

Sociale filosofie gaat over de verhouding van de individuele mens en diens maatschappij. Indien het wezen van de mens bestaat…

Bibliotheekfunctie

Een kenniscentrum en ontmoetingsplaats zou tevens een netwerk moeten bieden van allerhande media en events waartoe onderzoekers, docenten, studenten en…