Hans (broer van Albert) is filosoof. Met name de metafysica trekt zijn aandacht. Hij schreef voor het Leuvense Tijdschrift voor Filosofie en voor de Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt). Voor Uitgeverij van Warven schreef hij Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis vanuit het perspectief van de nabij-de-dood-ervaring (NDE). De inzichten uit dit boek liggen ten grondslag aan de maieutics school.

Hans is werkzaam bij ZB – Bibliotheek van Zeeland.