Hans (brother of Albert) is a philosopher. Metaphysics in particular attracts his attention. He wrote for the Leuven Tijdschrift voor Filosofie and for the Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt). For publishing house van Warven, he wrote Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis vanuit het perspectief van de nabij-de-dood-ervaring (NDE) [Love as Basic Philosophical Concept. The History of Western and Eastern Philosophy from the Perspective of the Near-Death Experience (NDE)]. The insights from this book underlie the maieutics school.

Hans works at ZB – Library of Zeeland.