Interviews

 

De Maieutics School neemt regelmatig interviews af met ervaringsdeskundigen, dat wil zeggen mensen met één of meerdere spirituele ervaringen. Het doel van die interviews is drieledig:

1) materiaal verzamelen voor onderzoek

2) bekendheid geven aan derden

3) betrokkenen op een veilige manier hun verhaal laten vertellen en anderen daartoe stimuleren

We nodigen daarom andere ervaringsdeskundigen van harte uit om met ons contact op te nemen!

Overigens hoeft dat laatste zeker niet in een interview te resulteren dat op onze website komt. We zijn sowieso in uw verhaal geïnteresseerd, of u dat nu wel of niet volstrekt anoniem wilt houden. Bovendien kan enkel het vertellen van uw verhaal aan ons als geïnteresseerde en belezen toehoorders misschien al heel prettig voor u zijn. In dat laatste geval verwijzen we u graag door naar het volgende tabblad op onze website: de Filosofische Praktijk.

Monique van der Klooster (dl. 1)

Monique van der Klooster (dl. 2)

Ton Veldman

Henk Viëtor

Margreet van der Zee