Jongeren

 

Cruciale feiten over jonge ervaringsdeskundigen

Speciale aandacht verdienen volgens de Maieutics School jongeren met één of soms zelfs meer buitengewone (lees: spirituele / metafysische) ervaringen. Waarom? Omwille van diverse belangrijke redenen. Om te beginnen toont wetenschappelijk onderzoek aan dat

 • jongeren vaker dan volwassenen zulke bijzondere ervaringen ondergaan; maar liefst 90% van de kinderen in kritieke toestand krijgt een nabij-de-dood-ervaring (NDE)
 • jongeren veel meer dan volwassenen moeite hebben om die heftige ervaringen te verwerken (= coping), vanwege de sociale druk die zij als relatief weerloze jonge mensen tegenkomen; ze passen zich aan aan wat ‘normaal’ is, louter uit angst om vanwege hun speciale ervaring niet door hun omgeving te worden geaccepteerd.

Een goede opvang of psychologisch verantwoorde begeleiding van jongeren na het meemaken van buitengewone ervaringen lijkt dus cruciaal te zijn voor hun mentale gezondheid en latere levensgeluk. Daar komt vervolgens bij dat jongeren

 • in gevallen van zéér jeugdige leeftijd nog lang niet zo sterk zijn beïnvloed door de cultuur, wat hun persoonlijk getuigenis over hun buitengewone ervaring des te zuiverder maakt en daardoor betrouwbaarder (= wetenschappelijk belang)
 • jongeren nog maar aan het begin staan van hun leven, zodat een positieve verwerking van hun buitengewone ervaringen niet alleen hun eigen levensgeluk zal bevorderen, maar ook het effect daarvan op de samenleving als geheel (= maatschappelijk belang).

 

Effecten van buitengewone ervaringen op jonge ervaringsdeskundigen

Aansluitend bij het laatstgenoemde punt: wist u dat de effecten van een spirituele / metafysische ervaring op met name jongeren soms ronduit spectaculair zijn? We noemen er hieronder enkele. Jonge ervaringsdeskundigen

 1. zijn over het algemeen uiterst creatief en extreem nieuwsgierig
 2. vertonen een significante vooruitgang qua intelligentie: bij 68% is sprake van een opvallende toename van intellect; hun IQ ligt niet zelden hoger dan gemiddeld, minimaal 150-160, terwijl ze niet met die intelligentie werden geboren(!)
 3. zijn niet intelligent volgens de normale standaard, maar vertonen trekken van genialiteit
 4. voelen zich regelmatig aangetrokken tot en zijn zeer bekwaam in wiskunde, natuurwetenschap en geschiedenis
 5. worden gedreven tot abstracties terwijl het leervermogen verbetert
 6. proberen op latere leeftijd deel te nemen aan de traditionele arbeidsprocessen met een onconventioneel denkpatroon, dringen daarbij altijd aan op veranderingen en op nieuwe, zelfs exotische mogelijkheden en alternatieven
 7. gaan op latere leeftijd vaak filosofie, theologie of natuurkunde studeren, of kiezen voor een creatief beroep, zoals schilderen, fotograferen of muziek om de gevoelens en emoties te kunnen uiten die voor hen niet goed te verwoorden zijn
 8. kiezen soms een verzorgend beroep om mensen te kunnen helpen, zoals verpleegkundige, arts of maatschappelijk of sociaal werker; ze willen graag een beroep uitoefenen waarin ze praktisch gebruik kunnen maken van hun verhoogde intuïtieve gevoelens.

Een voorbeeld: Colton Burpo

De vierjarige Colton Burpo krijgt tijdens een operatie aan zijn blindedarm een nabij-de-dood-ervaring (NDE). Zoals gezegd, blijkt uit onderzoek dat circa 90 procent van kinderen in kritieke toestand zo’n ervaring krijgt. Twee elementen uit Coltons ervaring zijn van speciaal belang. Ten eerste ‘ziet’ hij in de non-lokale oftewel metafysische ruimte, waarin zijn bewustzijn op dat moment vertoeft, diens overleden grootvader. Niet dat hij die ooit heeft gekend, maar later wordt via een foto geverifieerd dat het zijn grootvader blijkt te zijn! Ten tweede, minstens zo opmerkelijk, ‘ontmoet’ Colton in de non-lokale ruimte diens ongeboren zusje.

Dat laatste element is extra fascinerend. Coltons ouders hebben hem namelijk nooit eerder over dat zusje verteld, sterker nog, ze wisten zelf niet eens dat het een meisje was, want het kindje stierf reeds in de buik van de moeder. Het had bijgevolg ook nooit een naam gekregen, waarvan Colton getuigt. Wèl werd duidelijk dat het echt zijn zusje is en dat dit meisje, of althans haar ziel, nooit verloren is gegaan, ondanks haar fysieke dood.

Tegenwoordig is Colton een volwassen man van in de twintig. Naar eigen zeggen heeft hij alleen al door over zijn ervaring te vertellen veel mensen getroost. Dood blijkt niet dood te zijn, oftewel Heaven is for Real – aldus de gelijknamige titel van het boek en de film, gebaseerd op Coltons NDE.

Hiernaast een kort interview met hem en diens ouders. Let wel: de context van Coltons ervaring is christelijk, want zo is hij opgevoed. In andere gezinnen/culturen waarin kinderen opgroeien, is ook de context van de NDE heel anders…