Ontmoetingsdag Netwerk NDE

Op zaterdag 26 november 2022 hield het Nederlandse Netwerk NDE een ontmoetingsdag in Huize Het Oosten te Bilthoven. Thema van deze bijzondere dag was ‘Overgangsvisioenen en postmortale contacten’. De Maieutics School was erbij en doet hieronder verslag.

Wat is Netwerk NDE?

Het Netwerk NDE [nabij-de-dood-ervaringen] is een non-profit stichting die aandacht vraagt voor het fenomeen nabij-de-dood-ervaring, voorheen vaak bijna-dood-ervaring genoemd. Op de website definieert het Netwerk de NDE als “een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces, maar een NDE/BDE kan ook voorkomen bij hoge stress of diepe meditatie, of zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding”. Het Netwerk NDE kent vier doelstellingen:

  • Ontmoetingsdagen organiseren waar ervaringsdeskundigen ervaringen uitwisselen.
  • Via activiteiten de opgebouwde kennis van NDE’s en hun implicaties uitdragen.
  • Mogelijkheden scheppen en verbeteren tot begeleiding van hulpvragende ervaringsdeskundigen.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de nabij-de-dood-ervaring bevorderen en steunen.
Rinus van Warven: voorzitter en uitgever

Voorzitter Netwerk NDE en uitgever drs. Rinus van Warven

Voorzitter van Netwerk NDE, drs. Rinus van Warven, leidde de bijeenkomst. Hij is zelf ervaringsdeskundige en tevens uitgever. Vandaar dat Uitgeverij Van Warven boeken publiceert met titels als Het geheim van Elysion. 45 jaar studie naar nabij-de-dood-ervaringen (2020, met bijdragen van Pim van Lommel, Eben Alexander, Bruce Greyson, Hans Gerding en anderen), Een gift uit Avalon. Over contact met overleden dierbaren (2022), en het in december van dit jaar te verschijnen Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis gezien vanuit de nabij-de-dood-ervaring.

Ochtend- en middagsessie

Zoals gezegd, was het thema van deze dag ‘overgangsvisioenen en postmortale contacten’. Er waren twee sessies. Tijdens de ochtendsessie werden drie lezingen gegeven. De eerste lezing gaf Rudolf Smit, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Terugkeer naar Levenslicht, terwijl de tweede lezing werd verzorgd door Annet Brouwer, schrijfster van het bovenvermelde Een gift uit Avalon.

Dr. Hein van Dongen

Filosoof dr. Hein van Dongen

Als derde spreker trad filosoof dr. Hein van Dongen naar voren. Deze denker heeft speciale interesse voor bijzondere fenomenen, waaronder NDE’s. Hij is coauteur van Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen (2011). Tijdens zijn met humor ingeklede lezing behandelde Van Dongen tal van interessante weetjes op paranormaal gebied. Wellicht de belangrijkste boodschap die Van Dongen (herhaaldelijk) meegaf, is de oproep tot “openheid”. Buitengewone ervaringen dienen zijns inziens met grote voorzichtigheid c.q. leergierigheid in plaats met vooroordelen c.q. “restricties” of “geslotenheid” te worden benaderd.

De middagsessie bestond uit diverse workshops, waar men zich schaarde rond de lezers en in groepen allerlei deelthema’s behandelde.

Onvoorwaardelijke Liefde

Helaas waren wij niet bij alle lezingen in de ochtend aanwezig. ’s Middags namen we deel aan de workshop onder leiding van Rudolf Smit. Opvallend daarbij was het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee deelnemers (veelal ervaringsdeskundigen) een begrip als ‘onvoorwaardelijke liefde’ in de mond namen – een begrip dat in alledaagse discussies en conversaties doorgaans nauwelijks ter sprake komt. Daarmee werd nog eens bevestigd dat de ervaring van ‘onvoorwaardelijke liefde’ een beslissende indruk op ervaringsdeskundigen heeft achtergelaten. Niet voor niets beschouwt de Maieutics School dit begrip als filosofisch grondbegrip waarop een levensbeschouwing kan worden gefundeerd.

Eén van de drie workshops, hier onder leiding van Rudolf Smit (aan de kop van de tafel, overzijde).

NDE’s en jongeren?

De ontmoetingsdag werd redelijk goed bezocht (naar schatting zo’n 60 à 80 deelnemers), al bestond het publiek uit opvallend veel ouderen. Betekent dit nu dat de specifieke thematiek (postmortale contacten) niet voldoende leeft onder jongeren? Of is de algehele thematiek (nabij-de-dood-ervaringen) bij hen nog te weinig bekend? Ligt hier hoe dan ook een taak voor zowel het Netwerk NDE als de Maieutics School? Moeten we proberen om jongeren meer te bereiken, temeer daar naar schatting zo’n 90 procent van hen in kritieke toestand een NDE krijgt?

Conclusie

Als Maieutics School hebben we tijdens deze ontmoetingsdag direct contact kunnen leggen met enkele inspirerende mensen, waaronder Rinus van Warven, Anke Merkx, Rudolf Smit en diverse betrokkenen en uiteraard ervaringsdeskundigen. Wij zijn hen daarvoor dankbaar en hopen oprecht dat deze contacten ons als School mogen inspireren in onze taak om de lessen die de NDE bevat verder uit te dragen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met *

Plaats reactie