Wie we zijn

Twijfel- en totaliteitservaring

Over de twee existentiële ervaringen waarop de Maieutics School zich in haar universele (d.w.z. filosofische) theologie baseert.

De totaliteitservaring

De tweede filosofische grondervaring die voor de maieutics school het uitgangspunt vormt, is aan-merkelijk minder profaan dan de twijfelervaring en daar-door lang niet voor iedereen onmiddellijk herkenbaar.

De verhouding tussen de twijfel- en totaliteitservaring

Volgens de maieutics school staan beide filosofische grondervaringen in een dialectische verhouding, waarbij de twijfelervaring het aspect van de vraag en de totaliteitservaring het aspect van het antwoord vertegenwoordigt.