Esthetiek/Muziekfilosofie

In aansluiting bij het specifiek onderzoek (casestudies) inzake de kunst kunnen de resultaten daarvan wellicht worden verwerkt in een nieuw…

Taalfilosofie

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een totaliteitservaring vaak getuigen van een vorm van telepathische communicatie of gevoelscommunicatie die…

Rechtsfilosofie

In de rechtsfilosofie gaat het om vragen naar de aard van het recht en naar onze verhouding tot het recht.…

Politieke filosofie

De westerse politiek gaat uit van een democratisch bestel, waarbij het volk (demos) heerst (kratein). Men kan zich echter kritisch…

Sociale filosofie

Sociale filosofie gaat over de verhouding van de individuele mens en diens maatschappij. Indien het wezen van de mens bestaat…

Wijsgerige ethiek

Met Onvoorwaardelijke Liefde als metafysisch en bijgevolg antropo-logisch uitgangspunt (axioma) ligt het voor de hand om op basis daarvan tevens…

Wijsgerige psychologie

Het door Thomas Hobbes geponeerde mensbeeld van de egoïstische mens (homo homini lupus) is in onze materialistische samenleving dominant geworden.…

Wijsgerige antropologie

Indien Onvoorwaardelijke Liefde het oerbeginsel van alles is, ontstaat een volstrekt andere kijk op de werkelijkheid (paradigmashift) en daarmee op…

Metafysica

De twee filosofische grondervaringen zijn fundamenteel voor de opbouw van een nieuwe metafysica. Terwijl enerzijds de twijfelervaring wijst op de…