De totaliteitservaring

De tweede filosofische grondervaring die voor de maieutics school het uitgangspunt vormt, is aan-merkelijk minder profaan dan de twijfelervaring en…

Twijfel- en totaliteitservaring

Over de twee existentiële ervaringen waarop de Maieutics School zich in haar universele (d.w.z. filosofische) theologie baseert.