Missie en visie

De universele theologie van de maieutics school heeft betrekking op alle aspecten van het mens-zijn. Domeinen als metafysica en antropologie,…