Bibliotheekfunctie

Een kenniscentrum en ontmoetingsplaats zou tevens een netwerk moeten bieden van allerhande media en events waartoe onderzoekers, docenten, studenten en andere geïn-teresseerden vrij toegang hebben. Niet dat de maieutics school zelf over al die media moet beschikken of al die events moet organiseren. Dat kan eventueel in de toekomst, wanneer deze school een maatschappelijke status heeft. Wèl kan ze als kennisplatform de taak opnemen om stelselmatig te verwijzen naar relevante media en events over talloze, afzon-derlijke thema’s die met haar missie en visie samenhangen. In die zin kan deze school dus een soort bibliotheekfunctie vervullen.

Via een website bijvoorbeeld – een digitale bibliotheek – kan de maieutics school mensen helpen om de juiste media (artikelen, boeken, filmpjes, foto’s en dergelijke) en events (lezin-gen, debatten, symposia, colleges, work-shops) over een deelonderwerp te vinden. Er kan worden verwezen en gelinkt naar catalogi, YouTube, websites, auteurs, uitgeverijen en aankomende events. Belangrijke publicaties en evenementen kunnen in een aparte rubriek worden belicht (en/of gerecenseerd) met info over auteurs en organisaties.

Aldus kan een digitaal netwerk ontstaan waarin media en events per onderwerp overzich-telijk in beeld worden gebracht. Minstens kan dat in grove lijnen gebeuren die in de toe-komst verder worden verfijnd. Mogelijk dat hierbij van het zogeheten semantisch web gebruik wordt gemaakt, zodat de verschillende thema’s met elkaar in een betekenisvol verband staan, waardoor de zoekfunctie wordt versterkt en het overzicht vergroot. De input van betrokken en enthousiaste ict’ers is hier uiteraard onmisbaar.