Onze kinderen

Kinderen wereldwijd die binnen de zeer polemische context van de genoemde tegen-stellingen opgroeien, leren daardoor dat het denken in tegenstellingen – waardoor aversie en haat tussen mensen wordt gezaaid – volstrekt normaal is. Ook die kinderen zullen zich dus weer zo gaan opstellen en gedragen en zo ook hun kinderen enzovoort. In de optiek van de maieutics school is dit een heilloze weg. Het is bovendien een onvolwassen en domme weg. Dom, omdat men zichzelf als mensheid opsluit in een nimmer eindigende cirkel van verwijten en haat jegens anderen. Onvolwassen, omdat men daarmee kinderen het slechte voorbeeld geeft, in plaats van een perspectief op spirituele groei en maatschap-pelijke verbroedering. De huidige mensheid brengt haar kinderen geen liefde en respect bij voor alle medemensen, doch veeleer angst, wantrouwen en zelfs haat jegens hen die niet ‘wij’ zijn. Op die manier gaat iedere hoop op een vreedzame samenleving verloren. Zodra de ene mens de ander van diens identiteit en vrijheid berooft, begaat men in zekere zin een gewelddaad. Voed je kinderen zo op, dan houd je hen af van hun goddelijke kern en oorsprong die uit enkel liefde bestaan.