De verhouding tussen de twijfel- en totaliteitservaring

Volgens de maieutics school staan beide filosofische grondervaringen in een dialectische verhouding, waarbij de twijfelervaring het aspect van de vraag en de totaliteitservaring het aspect van het antwoord vertegenwoordigt. De eerste ervaring legt de (aardse) eindigheid in al haar hevigheid bloot en daarmee alle existentiële vragen die die eindigheid in vele ver-schillende situaties oproept. De tweede ervaring daarentegen laat zien dat de eindigheid in werkelijkheid deel uitmaakt van een oneindig rijk, waarin Onvoorwaardelijke Liefde heerst. Uiteindelijk gaat niets en niemand verloren. De zin van het aardse leven bestaat erin, onze onvoorwaardelijk liefdevolle natuur (wij allen zijn immers kinderen van het oerbeginsel) op aarde in fysieke vorm en op zoveel mogelijk manieren te manifesteren.

De maieutics school wil dit theologisch alomvattend perspectief niet alleen bij mensen in-troduceren, maar ook in allerlei vormen – via de genoemde kerntaken – verder uitwerken. Dat is haar missie. Want, zoals gezegd, haar visie is de totstandkoming van een harmo-nieuze samenleving, gebaseerd op het oerbeginsel Onvoorwaardelijke Liefde.