Esthetiek/Muziekfilosofie

In aansluiting bij het specifiek onderzoek inzake de kunst (zie casestudie IV) kunnen de resultaten daarvan wellicht worden verwerkt in een nieuw soort esthetiek. Het is moeilijk om daarop hier vooruit te lopen, aangezien het specifiek onderzoek nog moet worden verricht. Nochtans is het voorstelbaar dat mede op basis daarvan een nieuwe opvatting ontstaat over concepten als ‘schoonheid’ en ‘creativiteit’ en over de betekenis van kunst in het algemeen. Zeker indien kunst in verband wordt gebracht met een metafysische realiteit van Onvoorwaardelijke Liefde en opperste schoonheid kan dit aan de betekenis van de aardse kunst mogelijk een bepaalde verdieping en ontwikkeling geven. Mogelijk dat daarbij platoonse noties – bijvoorbeeld aardse schoonheid als een soort afspiegeling (mimèsis) van hemelse schoonheid – een rol gaan spelen.