Fysiek en digitaal platform

In haar rol als centrale verbinder van projecten en mensen kan de maieutics school van diverse instrumenten gebruikmaken. Om te beginnen, kan zij mensen simpelweg de ruimte bieden die nodig is om haar kerntaken te realiseren. Die ruimte kan zowel fysiek als digitaal zijn. Uiteraard vereist deze aanpak steun en medewerking van partners die de missie en visie van de maieutics school onderschrijven en bijgevolg bereid zijn om eraan mee te werken, hetzij materieel, hetzij financieel. Websites kunnen worden gebouwd om zaken als onderzoek, onderwijs en coaching te faciliteren. Fysieke ruimtes kunnen worden gehuurd of geleend om colleges, coachingsessies, debatten en lezingen te organiseren.

De huidige website is een eerste stap in de oprichting van deze school. Via deze website – als visitekaartje en ontmoetingsplaats – kan de school wellicht uitgroeien tot een breder gedragen project. Aansluitend is netwerken en sparren met gelijkgezinden van belang teneinde inspiratie en mankracht te krijgen voor de concrete uitwerking. Het opzetten van cursussen vereist ervaring met lesgeven en de knowhow om een cursus binnen de prin-cipes van de maieutics school op poten te zetten, nog los van de vorm – digitaal en/of fysiek – waarin men dat doet. Het verrichten van onderzoek vereist voldoende academische vorming en/of begeleiding om dergelijk onderzoek tot een goed einde te brengen. Deze school kan derhalve alleen maar uitgroeien tot iets moois, indien voldoende gemotiveerde mensen en organisaties met inzet en creatieve ideeën zich bij deze nieuwe richting c.q. levensbeschouwing willen aansluiten. Alleen dan ontstaat een levendig kenniscentrum waarin men elkaar rond-om het alomvattende thema ‘liefde’ kan ontmoeten.