Missie en visie

De universele theologie van de maieutics school heeft betrekking op alle aspecten van het mens-zijn. Domeinen als metafysica en antropologie, psychologie en ethiek, maatschappij en politiek, alsook het recht, de taal en de kunst kunnen er diepgaand door worden beïn-vloed. De reden daarvoor is dat binnen het vakgebied van de filosofische theologie reeds van oudsher naar het oerbeginsel (Grieks: archè) van héél de werkelijkheid wordt gevraagd. Kom je dit oerbeginsel op het spoor, dan heb je daarmee meteen de essentie van alles te pakken.

Daarom ziet de maieutics school het als haar taak om die essentie – die zij Onvoorwaar-delijke Liefde noemt – in alle levensdomeinen bloot te leggen (uncovering). Dat is haar missie. Deze missie vertaalt zich onder meer in alternatieve en interdisciplinaire vormen van onderzoek, onderwijs en coaching. Tevens wil deze school zich aanbieden als verbindend platform voor gelijkgestemden, alsmede als intermediair tussen levens-beschouwingen. Via deze vijf kerntaken tracht de maieutics school haar visie te verwezenlijken, namelijk de verwerkelijking van een harmonieuze wereldsamenleving, gebaseerd op het oerbeginsel Onvoorwaardelijke Liefde.