Specifiek onderzoek (casestudies)

De eerste kerntaak van de maieutics school bestaat uit onderzoek. In deze school worden twee vormen van onderzoek onderscheiden, respectievelijk specifiek onderzoek (casestudies) en systematisch onderzoek. Het eerste type heeft betrekking op de studie naar aspecten van de twijfel- en totaliteitservaring als zodanig. Weliswaar is naar de twee filosofische grondervaringen (twijfel- en totaliteitservaring) door filosofen, medici, psychologen, sociologen, economen en zelfs criminologen al het nodige onderzoek verricht, maar dit kan door aanzienlijk meer en ook specifieker onderzoek worden aangevuld. Hieronder volgen ter illustratie slechts enkele voorbeelden die we eventueel ‘onderzoeksvoorstellen’ kunnen noemen.

Casestudie II. De gedeelde-dood-ervaring

Casestudie II. De gedeelde-dood-ervaring Studie naar het bijzondere fenomeen van de zogeheten gedeelde-dood-ervaring, afgekort GDE, waarbij in principe gezonde mensen…

Casestudie V. NDE’s en dieren

Een wat minder toegankelijk onderwerp is het voortbestaan van huisdieren na de dood. Toch hoort ook dat onderwerp tot de…