Tutorials

Regelmatig zullen hier zogeheten tutorials (= een soort korte cursussen) worden aangeboden die van toepassing zijn op de thematiek van de Maieutics School. Telkens zal daarbij één specifieke vraag centraal staan. Daardoor zullen de tutorials nooit al te lang worden. Ook blijven ze overzichtelijk. Op die manier hopen we als Maieutics School bij te dragen aan een laagdrempelige voorlichting.

Tutorial 1