Onderzoek

De eerste kerntaak van de maieutics school bestaat uit onderzoek. In deze school worden twee vormen van onderzoek onderscheiden, respectievelijk specifiek onderzoek (casestudies) en systematisch onderzoek. Het eerste type heeft betrekking op de studie naar aspecten van de twijfel- en totaliteitservaring als zodanig. Het tweede type heeft betrekking op de systematische doordenking van de resultaten van het specifiek onderzoek, en wel binnen de afzonderlijke vakgebieden (metafysica, antropologie, ethiek et cetera).

Ga naar Onderzoek

Onderwijs

De tweede kerntaak van de maieutics school bestaat uit onderwijs. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan cursussen die deze school verzorgt naar aanleiding van het door haar gefaciliteerde onderzoek. In deze cursussen kunnen onderzoekers resultaten van hun werk presenteren of werkgroepen geven. Voorts kun je bij onderwijs denken aan de voortzetting van een fascinerend initiatief dat eind 20e eeuw in Amerika reeds door sociologie-professor Charles Flynn en vervolgens door psychologie-professor Kenneth Ring is uitgevoerd, samen met studenten aan de universiteiten van respectievelijk Miami en Connecticut. Beide professoren grijpen daarbij terug op het pionierend onderwijs van hun landgenoot dr. Leo Buscaglia, hoogleraar in de orthopedagogiek aan de universiteit van South California.

Ga naar Onderwijs

Coaching (filosofische praktijk)

De derde kerntaak van de maieutics school bestaat uit coaching. Terwijl onderzoek en onderwijs een algemeen karakter hebben en in die zin voor iedereen dezelfde functie vervullen, is coaching doorgaans maatwerk en derhalve subjectiever van aard. Overigens keren ook bij deze kerntaak dezelfde filosofische grondervaringen die in de maieutics school centraal staan – respectievelijk de twijfel- en totaliteitservaring – weer terug. Deze school rekent het namelijk tot haar takenpakket om beide grondervaringen niet alleen met de nodige aca-demische reserve te bestuderen en aansluitend cursussen te verzorgen, maar ook om vanuit het specifieke perspectief van deze grondervaringen mensen concreet bij te staan die bijvoorbeeld worstelen met existentiële vraagstukken en/of voor zichzelf meer spirituele helderheid nastreven.

Ga naar Coaching