Onvoorwaardelijke Liefde

 

Het centrale begrip in de Maieutics School is ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Op het eerste gezicht kun je je afvragen wat filosofen met dit begrip hebben te maken: hoort het eigenlijk niet vooral thuis in de psychologie? Moeten filosofen zich niet bezighouden met veel zakelijker (en ‘mannelijker’) onderwerpen, zoals bijvoorbeeld logica, politiek, maatschappelijke vraagstukken of, als ze eventueel nog tijd over hebben, de wijsgerige vraag naar God? Geldt hier dus niet het ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ principe?

Het juiste antwoord op bovenstaande vragen is zowel eenvoudig als verbazingwekkend. We gaan daarvoor te rade bij de vele ervaringsdeskundigen wereldwijd, dat wil zeggen mensen met een buitengewone (spirituele/metafysische) ervaring, zoals bijvoorbeeld een bijna-dood-ervaring, tegenwoordig nabij-de-dood-ervaring (NDE) genoemd. Wist u dat alleen al in Nederland volgens gegevens uit 2007 in de afgelopen halve eeuw meer dan 600.000 mensen een NDE hebben gehad? Daaronder zitten mensen uit alle lagen van de bevolking, met allerlei verschillende achtergronden en leeftijden. Maar liefst 90% van de kinderen in kritieke toestand krijgt een NDE. Wat sommigen van de ervaringsdeskundigen naar aanleiding van hun spirituele ervaring zeggen, tart de verbeelding: liefde blijkt niet enkel een menselijke emotie te zijn, liefde vormt het metafysische fundament van heel de werkelijkheid!

Zo zeggen ze bijvoorbeeld:

“Ik had altijd gemeend dat liefde maar een menselijk gevoel was, dat je van tijd tot tijd ervoer. Zelfs in mijn wildste dromen had ik niet vermoed dat het werkelijk ALLES was”.

Onvoorwaardelijke liefde is “een staat van zijn is, niet een emotie. Dat betekent dat het geen tegengestelde kent. Mensenliefde is een emotie, en net als alle andere emoties is het duaal. Een tegengestelde emotie, zoals angst of haat, zorgt voor het evenwicht. Maar onvoorwaar-delijke liefde is gewoon. Het is niet maar één kant van de medaille – het is de hele medaille!”.

“Elk atoom, elke quark en tetraquark bestaan uit liefde […]. Zelfs dingen die negatief lijken, maken allemaal deel uit van het oneindige, onvoorwaardelijke spectrum van liefde. De levenskrachtenergie van het universum is zelfs liefde”.

“Alles wat er in de werkelijkheid bestaat, is onvoorwaardelijke liefde”.

Als het inderdaad zo is dat heel de werkelijkheid uit liefde is gemaakt, betekent dit dat ook wij mensen daarvan zijn gemaakt. Dit inzicht heeft gigantische gevolgen voor ons mens- en wereldbeeld! We hoeven dan de wereld niet langer eenzijdig te zien als een gruwelijke plek waarop een wolf = de mens leeft, maar als een plek met potentie, waarop wij als bewoners de mogelijkheid hebben om onszelf als liefdevolle wezens te manifesteren. En wel op alle mogelijke terreinen, zowel privé als maatschappelijk. Dit mens- en wereldbeeld is heel wat anders dan wat diverse godsdienstige èn atheïstische tradities ons jarenlang hebben voorgehouden. En waaruit veel ellende is voortgekomen.

In de twee video’s hiernaast kunt u de aangrijpende getuigenverklaringen en citaten van ervaringsdeskundigen over Onvoorwaardelijke Liefde als oerbeginsel van alle werkelijkheid beluisteren…

 

Getuigenverklaringen (1)

Getuigenverklaringen (2)

Citaten

 

Onvoorwaardelijke Liefde. De belangrijkste les uit de nabij-de-dood-ervaring. Filosofisch pleidooi voor een nieuwe levensbeschouwing

Klik hier voor info & verkoop