Casestudie I. Cultuurgebonden- en ongebondenheid

Studie naar de manieren waarop beide wijsgerige grondervaringen in diverse culturen over de gehele wereld tot uitdrukking komen, met het oog op zowel cultuurgebonden verschillen als universele overeenkomsten.

Dit onderzoek omvat vergelijkende, interculturele studies. We weten deels al hoe de nabij-de-dood-ervaring in de westerse cultuur optreedt. Zo weten we dat binnen die cultuur bij veel ervaringsdeskundigen opvallend vaak dezelfde elementen terugkeren, zoals een buitenlichamelijke ervaring (BLE), reis door een tunnel, terugblik op het geleefde leven, ontmoeting met overleden dierbaren en de ontmoeting met c.q. ervaring van Onvoorwaardelijke Liefde. Daarmee vergeleken weten we in dit opzicht over het oosten nog relatief weinig, laat staan dat sprake is van vergelijkend onderzoek. Op dit interculturele vlak kan nog veel werk worden verzet.

Daarbij kan onder meer de internationaal geori├źnteerde website NDERF (Near-Death Experience Research Foundation) van onderzoeker en arts Jeffrey Long een dankbare bron van onderzoeksmateriaal vormen. Daarnaast dienen onderzoekers zich in contact te stellen met ervaringsdeskundigen teneinde via interviews en dergelijke informatie te verzamelen. Zulk onderzoek bevat derhalve een sterk fenomenologische component.