Tijdschrift en uitgeverij

Onderzoek binnen het kader van de maieutics school leidt tot publicaties. Als eerste voor-beeld daarvan kan het in 2022 te verschijnen boek Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis vanuit het perspectief van de nabij-de-dood-ervaring (NDE) worden gezien. Idealiter brengt de maieutics school zulke publicaties uit binnen de context van een eigen of gelieerde uitgeverij, voorzien van het eigen logo. Publicaties, al dan niet digitaal, zijn dan immers op termijn meteen herkenbaar voor een mondiaal publiek.

Een logo kan tevens een tijdschrift sieren wat door de maieu-tics school kan worden uitgegeven en waarin een keur aan onderwerpen de revue kan passeren, zoals aspecten over de academie als zodanig, verhalen van en over ervaringsdeskundigen, alsmede artikelen over onderzoeks- en onderwijsprojecten, coachingstrajecten en de universele dialoog tussen de diverse levensbeschouwingen.

Een eigen tijdschrift en uitgeverij zijn ambitieuze doelen en vergen dan ook steun van mensen en organisaties die de principes van deze school onderschrijven of er tenminste iets in zien. Indien deze twee doelen echter worden gerealiseerd, idealiter internationaal, kunnen ze substantieel bijdragen aan de verspreiding van de missie en visie van deze school. Ze brengen die missie en visie onder de aandacht van het grote publiek, waardoor draagvlak kan ontstaan voor de maieutics school als kenniscentrum en ontmoetingsplaats.