Schuld

Coaching binnen de maieutics-school is op de twee door die school gevolgde, filosofische grondervaringen gebaseerd: de twijfelervaring en de totaliteitservaring. Dit betekent dat…