Discussie panel SPR evenement

Verslag Dutch SPR Lustrum – 100-jarig bestaan

Op zondag 22 mei 2022 in Nijmegen hield de Society for Psychical Research (SPR) – Nederland haar 100-jarig jubileum. De maieutics school was erbij. Onder volgt ons verslag van ons bezoek aan dit evenement.

De SPR richt zich op de bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar wat ‘paranormale verschijnselen’ wordt genoemd. De bijeenkomst bevatte vier sessies. Tot besluit volgt een evaluatie van de bijeenkomst vanuit het specifieke gezichtspunt van de maieutics school. Daarbij focussen we niet zozeer op de inhoud van de sessies als zodanig, maar meer op het algemene beeld dat uit de bijeenkomst als geheel naar voren kwam.